BattleTech – Map Set 3: Desert Mountain 1

BattleTech - Map Set 3 - Desert Mountain 1
Map Set #3: Desert Mountain 1
BattleTech
Map

Karte aus dem BattleTech Map Set #3. Ca. 45×55 cm.

Map. 1991.