Runrig – Play Gaelic

CD - Runrig - Play GaelicRunrig
Play Gaelic
CD

1. Dusig Mo Run
2. Sguaban Arbhair
3. Tillidh Mi
4. Criogal Cridhe
5. Nach Neonach Neisd A Tha E
6. Sunndach
7. Air An Traigh
8. De Ni Mi and Puirt
9. An Ros
10. Ceol An Dannsa
11. Chi Mi’N Geamhradh
12. Cum ‚Ur N’Aire

1990.